Bạn muốn viết một trang Web?

Bài 1. Trang Web cơ bản

Mở đầu Bài học Phần kết

Để bắt đầu bạn hãy mở Notepad (click Start, chọn Programs, vào Acessories và chọn Notepad) và viết những dòng sau:

<HTML>
</HTML>

Mỗi nhóm ký tự bao gồm giữa các dấu <> được gọi là một tag. Hầu hết các tags đều đi thành từng cặp, mỗi cặp gồm tag mở đầu và tag kết thúc. Để có tag kết thúc, bạn chỉ việc thêm ký tự / vào tag mở đầu. Bạn có thể viết các tag bằng chữ thường hay chữ hoa đều được. Ở đây tôi dùng chữ hoa để cho các bạn dễ phân biệt các tags với những cái khác.

Có thể xem các tags như những lời nói gửi tới web browser. Trong trường hợp trên chúng ta vừa nói cho browser biết rằng đây là khởi đầu của một HTML file (<HTML>), và đây là kết thúc của file đó (</HTML>).


Bên trong các tags HTML lúc nào cũng phải có các tags HEAD:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>

Bạn lưu ý là không được chừa khoảng trống giữa dấu < với tên của tag, giữa dấu < với dấu /, hay giữa dấu / với tên của tag. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các tags bạn sẽ gặp sau này.


Bên trong các tags HEAD là các tags TITLE:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
</HTML>


Nội dung của trang Web thì sẽ được bao gồm giữa các tags BODY:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>


Để kết thúc trang Web đầu tiên này, bạn hãy cho nó một tựa đề và một nội dung nào đó, chẳng hạn như:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ban muon viet mot trang Web?</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Chao cac ban !
</BODY>
</HTML>


Bây giờ bạn hãy lưu tài liệu vừa soạn thảo vào một HTML file. Trong Notepad click File và chọn Save As. Một dialog box sẽ xuất hiện sau đó để giúp bạn chọn nơi cất giữ file và và viết tên file. Để thuận tiện bạn hãy cất tất cả các file thực tập hôm nay vào một folder mới riêng biệt, như trên ảnh minh họa sau đây:

Để tạo một folder mới, trong dialog box vừa xuất hiện bạn hãy nhấn vào nút -->New Folder icon.

Chọn một tên cho folder mới vừa tạo ra, sau đó double-click lên folder để mở nó ra. Trước hết lưu ý là trong mục Save as type bạn phải chọn All files (*.*). Kế đến trong mục File name hãy viết tên của file, với phần đuôi là .html hay .htm, chẳng hạn như trang01.html. Cuối cùng hãy click Save.


Để xem trang Web vừa rồi bạn có thể làm theo hai cách:

  1. Mở Internet Explorer bằng cách click nút Start, rồi vào Programs, chọn Internet Explorer. Trong Internet Explorer click File, sau đó chọn Open, trong dialog box xuất hiện sau đó click Browse để tới folder nơi bạn lưu HTML file vừa soạn thảo. Double-click lên file đó.
  2. Mở Windows Explorer, tìm ra file bạn vừa save, double-click lên tên file.

Trong Internet Explorer trang Web của bạn trông sẽ như thế này:

Chao cac ban !

Tùy theo phiên bản và cấu hình của Internet Explorer trên máy tính đang dùng, những gì bạn trông thấy có thể khác đôi chút với hình ảnh trên.


Tôi nhấn mạnh hai điểm chính của bài học này. Thứ nhất, file vừa rồi là dạng cơ bản nhất của một HTML file, bất kỳ HTML file nào cũng phải chứa những tags nêu trên. Thứ hai, phần tựa đề bao gồm giữa các tags TITLE sẽ xuất hiện ở thanh ngang trên cùng của web browser, như các bạn thấy trong hình ảnh trên đây. Dĩ nhiên, với mỗi trang bạn sẽ chọn một tựa đề khác cho phù hợp với nội dung của nó.


Trước khi qua phần kế tiếp tôi đề nghị các bạn làm như sau:

Từ nay trở đi, khi cần viết một trang mới, bạn chỉ việc mở trang khuon.html này ra, viết thêm phần nội dung, rồi save thành trang Web mới.

previous <-- Trang trước Tiếp theo -->next

Mở đầu Bài:

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9

Phần kết


nguyen-chi@hcm.vnn.vn